De partners van greencore
zijn ervaren en deskundige bedrijven die elkaar aanvullen en versterken. Zij vormen tesamen een bouwketen, inzetbaar voor ieder renovatieproject. Eén aanspreekpunt voor alle facetten van een duurzaam bouwproces.
HET INITIATIEF

In het kader van het Klimaatakkoord heeft de stad Tilburg het Klimaatbureau in het leven geroepen voor het bevorderen van een duurzame en energiezuinige leefomgeving. Binnen het actieprogramma van het Klimaatbureau zijn er diverse sectorale allianties opgezet om het gedachtengoed van het Klimaatakkoord ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

De alliantie Bouw is een aanvullende sector in deze reeks. Binnen de alliantie Bouw is GreenCore opgericht door gerenommeerde bedrijven met een hart en ervaring in duurzaamheid om een integrale aanpak van verduurzaming in de bouw te bevorderen.Vanuit Tilburg ontstaan, maar niet alleen voor Tilburg. De kennis en expertise kan ook in andere gemeentes worden ingezet.

OPDRACHTGEVERS EN PROJECTEN

GreenCore richt zich in eerste instantie op de verduurzaming van de
bestaande gebouwenvoorraad.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

woningbouwcorporaties en professionele verhuurbedrijven

- renovatie van woningbouwcomplexen en woonblokken
- woningverbetering door doos-in-doos bouwsysteem bij woningmutaties

particuliere opdrachtgevers (collectief) of vereniging van eigenaren

- renovatie van woonblok
- eenheid van woningen
- renovatie appartementengebouw

bedrijven

- renovatie en opwaardering van vastgoed
- transformatie bedrijventerreinen

 
    Prof. Cobbenhagenlaan 101 5004 JE Tilburg    013 532 14 50    info@green-core.nl