DE DOELSTELLING 1

GreenCore houdt zich voornamelijk bezig met de:

integrale verduurzaming van woningen en overige gebouwen

We spreken van integrale verduurzaming omdat wij van mening zijn dat verduurzaming meer inhoudt dan enkel het verbeteren van de energetische prestatie van een woning of gebouw. Te vaak zien we dat over verduurzaming wordt gesproken terwijl alleen de isolatiewaarde van de schil wordt verhoogd, nieuwe kozijnen worden geplaatst of zonnepanelen worden gemonteerd.
Verduurzaming houdt in dat de woning of het gebouw geschikt wordt gemaakt voor de komende decennia. Duurzaamheid heeft ook te maken met comfort, functionaliteit en beleving.

GreenCore onderschrijft Trias Energetica als een belangrijk uitgangspunt voor woningen en gebouwen: eerst een goede, degelijke schil, daarnaast het gebruik van duurzame energie met eventueel een benodigde aanvulling in installaties.

DE DOELSTELLING 2

Om een integrale verduurzaming te realiseren heeft GreenCore het 6E-model ontwikkeld. Het 6E-model is een praktisch en funtioneel instrument om de bestaande toestand, de ambitie en het resultaat meetbaar en controleerbaar te maken.
Het is opgezet met gangbare en bestaande toetsinstrumenten en vormt de basis van een degelijk bouwproces.
Binnen het 6E-model kunnen o.a. het Energielabel, GPR, Passief Bouwen worden ingepast.

Doelstelling is primair om bestaand vastgoed te verduurzamen, maar ook om het bouwproces technisch, financieel, energetisch controleerbaar en inzichtelijk te maken op basis van vooraf gemaakte afspraken.

DE DOELSTELLING 3

Bij een project dat volgens het 6E-model wordt gerealiseerd is een balans gevonden tussen de volgende aspecten:

Energie

het energetisch verbruik van de woning of appartement en de hieraan gekoppelde labelling

Economie

de kosten van het gebouw, zowel in woonlasten, beheer als exploitatie, in het perspectief van de lange termijn

Ecologie

aspecten hierbij zijn de materialisatie van het bouwwerk, het waterbeheer, de groene ruimte rondom en eventueel op het gebouw

Ethiek

staat het gebruik van het object nog in verhouding tot de persoonlijke houding danwel de bedrijfsethiek van de eigenaar

Ergonomie

beoordeeld wordt de functionaliteit, leefbaarheid  en veiligheid voor het toekomstige gebruik cq. de doelgroep

Esthethiek

de uitstraling en kleur van het object, de waardering ervan in de omgeving, de stedenbouwkundige kwaliteiten en eventuele historische waarde

 
    Prof. Cobbenhagenlaan 101 5004 JE Tilburg    013 532 14 50    info@green-core.nl