Labelsprong D>A en levensduur verlenging Fruinlaan
De studie Robert Fruinflat is een demonstratie en een testcase om te onderzoeken of het ontwikkelde 6Emodel en aansluit op een praktische situatie. Bij aanvang van de studie zijn in hoofdlijnen de volgende uitgangspunten geformuleerd: een (administratieve) levensduur van een bestaand appartementengebouw tot 2028, een recente opwaardering van het gebouw waardoor dat in een redelijk goede staat verkeert, in de nabije toekomst een beperkt planmatig onderhoud en een energetische verbetering naar label C. In de studie is aangegeven dat een energiesprong naar label C voor het gebouw op een eenvoudige wijze is te realiseren. Daarbij wordt alleen naar de energetische verbetering van het gebouw gekeken en worden de andere aspecten uit het 6E model nauwelijks of niet verbeterd. Als alternatief is gekeken op welke wijze tot een beter resultaat kan worden gekomen, indien alle aspecten uit het 6E-model bij de case Robert Fruinflat worden betrokken en er over een langere termijn naar het gebouw wordt gekeken. Uit de studie blijkt dat een dergelijke aanpak financiëel tot de mogelijkheden behoort bij hantering van het concept Total Cost of Ownership (TCO).
Groot onderhoud woonwijk Jeruzalem
Door één van de partners van Greencore (De Vierde Toren/ Van den Hout & Kolen architecten) is het plan opgesteld voor het Groot onderhoud van de woonwijk Jeruzalem. De woonwijk Jeruzalem is in 1948 en 1952, ruim opgezet als een tuindorp met een heldere, brede stratenstructuur en veel groen. Door de geïsoleerde ligging kent de wijk een eigen karakter en functioneert het als een dorp aan de stedelijk rand van Tilburg. De woningen zijn uitgevoerd volgens het Engelse bouwsysteem Airey, dat zich kenmerkt door een dragende gevel, samengesteld uit betonnen tegels en kolommen. De gevelopeningen en kozijnen volgen het gevelpatroon. De woningen zijn in de jaren 80 gerenoveerd, maar na 60 jaar bouwtechnisch niet meer op orde en moeilijk te onderhouden. De aanblik en uitstraling van de woningen is somber geworden o.a. door verweerde en grauwe gevelpanelen. Binnen de planvorming voor de herontwikkeling en uitbreiding van de wijk Jeruzalem, als onderdeel van het plangebied Piushaven, is er voor gekozen om de zgn. Airey-woningen te behouden en deze grondig te renoveren. Het groot onderhoud van de wijk is in 2007 gestart en eind 2010 afgerond. Uitgangspunt voor de vernieuwing is het benaderen van het oorspronkelijke beeld en een revitalisering van de wijk, dat deze er weer een frisse en verjongde uitstraling krijgt. In dit kader zijn de gevels geschilderd, zijn aluminium kozijnen aangebracht verwijzend naar het beeld van de oorspronkelijke stalen kozijnen, is de bitumen dakbedekking weer zichtbaar geworden, en zijn de kenmerkende schoorstenen volledig vernieuwd. Alle installaties zijn aangesloten op deze schoorstenen, waardoor geen andere dakdoorvoeren benodigd zijn. Ongeveer 250 woningen zijn intern geheel gestript, goed geïsoleerd en van een nieuw inbouwpakket voorzien, waardoor de normen van nieuwbouw worden behaald. Tevens zijn er nieuwe plattegronden in de woningen verwerkt, die beter tegemoet komen aan de moderne manier van wonen. Ten behoeve van de beeldbepalende gevels is in samenwerking met Beate Franso een kleuradvies opgesteld. Het kleurontwerp voorziet o.a. in een wisselende kleur voor de omranding van de nieuwe aluminium kozijnen en in een zorgvuldige kleurkeuze van de grijze gevel om het betonnen beeld en het karakter van de gevels te behouden.
Nieuwbouw Claassen Tilburg
In juni 2013 is de feestelijk opening geweest van nieuwbouw Claassen Transport te Tilburg. Ondernemer F. Claassen is de eerste ondernemer die zich gevestigd heeft op Vossenberg West II te Tilburg. Een bedrijventerrein dat door de gemeente Tilburg "gemarkt" is als energieneutraal. De nieuwbouw Claassen Transport omhelst een kantoor van 2200 m2 en 17.000 m2 expeditie en magazijn. Het complex is zeer energiezuinig. Het is uitgerust met een WKO, energiedak, slim meet- en regelsysteem Octalix. De schil van het gebouw is extra geïsoleerd en kent een hoge kierdichtheid.
Nul op de Meter Renovatie gestapelde woningen Zuringhof
Greencore is gestart met de nulopdemeter renovatie van 4 gestapelde woningen aan de Zuringhof in Tilburg
    Prof. Cobbenhagenlaan 101 5004 JE Tilburg    013 532 14 50    info@green-core.nl