Groot onderhoud woonwijk Jeruzalem
Door één van de partners van Greencore (De Vierde Toren/ Van den Hout & Kolen architecten) is het plan opgesteld voor het Groot onderhoud van de woonwijk Jeruzalem. De woonwijk Jeruzalem is in 1948 en 1952, ruim opgezet als een tuindorp met een heldere, brede stratenstructuur en veel groen. Door de geïsoleerde ligging kent de wijk een eigen karakter en functioneert het als een dorp aan de stedelijk rand van Tilburg. De woningen zijn uitgevoerd volgens het Engelse bouwsysteem Airey, dat zich kenmerkt door een dragende gevel, samengesteld uit betonnen tegels en kolommen. De gevelopeningen en kozijnen volgen het gevelpatroon. De woningen zijn in de jaren 80 gerenoveerd, maar na 60 jaar bouwtechnisch niet meer op orde en moeilijk te onderhouden. De aanblik en uitstraling van de woningen is somber geworden o.a. door verweerde en grauwe gevelpanelen. Binnen de planvorming voor de herontwikkeling en uitbreiding van de wijk Jeruzalem, als onderdeel van het plangebied Piushaven, is er voor gekozen om de zgn. Airey-woningen te behouden en deze grondig te renoveren. Het groot onderhoud van de wijk is in 2007 gestart en eind 2010 afgerond. Uitgangspunt voor de vernieuwing is het benaderen van het oorspronkelijke beeld en een revitalisering van de wijk, dat deze er weer een frisse en verjongde uitstraling krijgt. In dit kader zijn de gevels geschilderd, zijn aluminium kozijnen aangebracht verwijzend naar het beeld van de oorspronkelijke stalen kozijnen, is de bitumen dakbedekking weer zichtbaar geworden, en zijn de kenmerkende schoorstenen volledig vernieuwd. Alle installaties zijn aangesloten op deze schoorstenen, waardoor geen andere dakdoorvoeren benodigd zijn. Ongeveer 250 woningen zijn intern geheel gestript, goed geïsoleerd en van een nieuw inbouwpakket voorzien, waardoor de normen van nieuwbouw worden behaald. Tevens zijn er nieuwe plattegronden in de woningen verwerkt, die beter tegemoet komen aan de moderne manier van wonen. Ten behoeve van de beeldbepalende gevels is in samenwerking met Beate Franso een kleuradvies opgesteld. Het kleurontwerp voorziet o.a. in een wisselende kleur voor de omranding van de nieuwe aluminium kozijnen en in een zorgvuldige kleurkeuze van de grijze gevel om het betonnen beeld en het karakter van de gevels te behouden.
  << terug naar projectoverzicht
    Prof. Cobbenhagenlaan 101 5004 JE Tilburg    013 532 14 50    info@green-core.nl